น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหารเกษตรอินทรีย์
Organic Coconut Cooking Oil 

ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน ไม่ฟอกสี ปรุงอาหารได้หลากหลาย

น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงทุกขั้นตอนการผลิต ไม่ผ่านกรรมวิธีการกลั่นฟอกสี กำจัดกลิ่นหรือการเติมไฮโดรเจน ทำให้คงคุณประโยชน์ข้อดีของน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพไว้ได้อย่างครบถ้วน

วิธีการใช้: สำหรับปรุงอาหารได้ทุกประเภท

750 ml ราคา 215.-

<<Back