Lemon Farm Brand > ของขวัญสุขภาพ

ของขวัญสุขภาพ Healthy Gift

ร่วมส่งต่อวิถียั่งยืน ด้วยของขวัญธรรมชาติ

คัดสรรอาหารอินทรีย์ อาหารธรรมชาติที่สะอาดจากธรรมชาติเพื่อส่งมอบคุณค่าวิถีการกินอยู่ ที่เอื้อเฟื้อต่อสุขภาพดีของผู้บริโภคร่วมดูแลเกษตรกรผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อมให้มีสุขภาพดี สมดุลยั่งยืน

ชุดข้าวกล้อง กข43 Organic (1 kg.)

ราคา 115.- 

ชุดน้ำผึ้งดอกลำไย (250 cc) 

ราคา 155.-

ชุดน้ำผึ้งดอกลำไย (510 cc)

ราคา 290.- 

ชุดน้ำผึ้ง+เนยงา 3 ชนิด

ราคา 325.- 

ชุดแยมผลไม้ Homemade

ราคา 370.- 

ชุดน้ำมังคุด Organic 100%

ราคา 460.- 

 

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง 
LINE @LemonFarmDelivery