Shop By
Shop By
Price

High Fiber

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• มีใยอาหารไม่น้อยกว่า 6 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
• มีใยอาหารไม่น้อยกว่า 3 กรัม ต่อพลังงาน 100 กิโลแคลอรี (ของเหลว)

ทำไมไฟเบอร์จึงสำคัญกับร่างกาย ช่วยลดการเกิดโรคอะได้บ้าง?
ใยอาหาร (Dietary Fiber) เป็นกากอาหารของพืชผัก ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช ที่ร่างกายย่อยไม่ได้จะถูกขับออกมากับอุจาระ แต่มีความสำคัญกับร่างกายเป็นอย่างมากในการทำให้มีสุขภาพดี

ไฟเบอร์เป็นอาหารสำคัญของจุลินทรีย์ในลำไส้ (Microbiome) ที่เป็นตัวการสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วย การกินไฟเบอร์ให้หลากหลายชนิดช่วยเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ ยิ่งมีหลากหลายชนิดมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้สุขภาพดีแข็งแรงมากเท่านั้น ใยอาหารพบมากที่สุดใน ธัญพืช ถั่ว ผัก และผลไม้ตามลำดับ แต่ไม่พบในเนื้อสัตว์