Shop By
Shop By
Price
Search by:
 1. Allergen Ingredients Yeast Free x

Keto Diet

การเน้นกินอาหารไขมันสูงเผื่อให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนการใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต เน้นกินอาหารไขมันสูง, โปรตีนปลางกลาง, คาร์โบไฮเดรตต่ำ, ไม่กินน้ำตาลและผลไม้ เหมาะกับผู้ที่ลดน้ำหนัก, ลดอาการจากโรคลมชัก, ลดการเกิดเบาหวาน, ลดการเกิดโรคทางสมอง 

 1. Black Sesame Cold-pressed Oil
  Black Sesame Cold-pressed Oil
  ฿90.00
 2. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น Organic
  น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น Organic
  ฿70.00
 3. Cold Pressed Peanut Oil 250 ml
  Cold Pressed Peanut Oil 250 ml
  Special Price ฿171.00 Regular Price ฿190.00
 4. Cold Pressed Perilla Seed Oil 250 ml
  Cold Pressed Perilla Seed Oil 250 ml
  Special Price ฿288.00 Regular Price ฿320.00
 5. Organic Coconut Cooking Oil 750 ml
  Organic Coconut Cooking Oil 750 ml
  Special Price ฿207.00 Regular Price ฿230.00
 6. เชียซีด Organic
  Out of stock
  เชียซีด Organic
  ฿189.00
  Add to Cart
 7. น้ำมันงาม้อนสกัดเย็น
  Out of stock
  น้ำมันงาม้อนสกัดเย็น
  Add to Cart