ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

  • สินค้าแห้ง

จัดส่งทั่วประเทศ ภายใน 2-4 วัน

 

  • สินค้าสดและสินค้าแช่แข็ง 

จัดส่งเฉพาะ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ *ตามเขตที่กำหนด

ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 14.00-17.00น.

 

  • สินค้าหมวดของขวัญ

จัดส่งกทม.ถึงภายในวันที่สั่งซื้อหรือระบุวันจัดส่งภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อ 

(บริการจัดส่งเฉพาะจันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00)

เฉพาะสินค้าประเภทชุดของขวัญ จัดส่งกทม.และต่างจังหวัด ภายใน 2-4 วัน