ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

  • สินค้าแห้ง จัดส่งถึงภายใน 2-4 วันทำการ
  • สินค้าสดและสินค้าแช่แข็ง จัดส่งทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 14.00-17.00น.
  • สินค้าหมวดของขวัญ จัดส่งถึงภายในวันที่สั่งซื้อหรือระบุวันจัดส่งภายใน 5 วันนับจากวันสั่งซื้อ (บริการจัดส่งเฉพาะจันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00)