ได้สินค้าไม่ครบ สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ทำอย่างไร

กรณีได้สินค้าไม่ครบ หรือสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ โปรดแจ้งรายละเอียด ที่นี่