การคืน/เปลี่ยนสินค้า เมื่อซื้อสินค้าทางออนไลน์

1.ทางบริษัทฯยินดีคืน/ เปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น

2.ระยะเวลาที่รับคืน/เปลี่ยน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

  • ผักผลไม้/ของสด/ สินค้าแช่เย็น ภายใน 3 วัน
  • สินค้าอุปโภคบริโภค/ ของแห้งทุกชนิด ภายใน 7 วัน

3.ลูกค้าส่งสินค้าคืนบริษัทฯ กรณีทางบริษัทต้องการตรวจสอบสินค้าเท่านั้น

4.กรณีสินค้ามีปัญหาเช่น ส่งผิด ส่งขาด เสียคุณภาพจากต้นทางผู้ผลิต จะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า (คืนเงินกรณีไม่มีสินค้านี้แล้วเท่านั้น)

5.เมื่อซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือรับคืนที่สาขา

6.สงวนสิทธิ์ไม่คืนเป็นเงินสด

7.ระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน

  • ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-10 วัน เมื่อได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารของลูกค้า
  • บัตรเครดิต/เดบิต 30-45 วัน (ดำเนินการโดยธนาคารที่ให้บริการ)

 

ส่งคำขอคืนสินค้า