การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

กรณีสั่งซื้อสินค้าแล้วพบว่ารายละเอียดคำสั่งซื้อผิดพลาด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดได้ ที่นี่