การคืน/เปลี่ยนสินค้า เมื่อซื้อสินค้าที่สาขา

1.ทางบริษัทฯยินดีคืน/ เปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น

2.มีใบเสร็จมาแสดง

3.รับคืนจากสาขาที่ซื้อ

4.ระยะเวลาที่รับคืน/เปลี่ยน นับจากวันที่ซื้อ

  • ผักผลไม้/ของสด/ สินค้าแช่เย็น ภายใน 3 วัน
  • สินค้าอุปโภคบริโภค/ ของแห้งทุกชนิด ภายใน 5 วัน

5.สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุ/ สินค้าไม่ได้คุณภาพ ทางร้านยินดีรับคืนตามกำหนดเวลาข้อ 4. โดยที่สินค้าไม่ต้องมีคุณภาพสมบูรณ์

6.สงวนสิทธิ์ไม่คืนเป็นเงินสด

7.ระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน

  • ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-10 วัน เมื่อได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารของลูกค้า
  • บัตรเครดิต/เดบิต 30-45 วัน (ดำเนินการโดยธนาคารที่ให้บริการ)

ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อเราได้ที่นี่