เลือกซื้อสินค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้หรือไม่

การดูสินค้าและข้อมูลในเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้ แต่กรณีต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้ เพื่อให้เราบริการท่านได้อย่างดีที่สุดในการนำเสนอและบริการส่งสินค้าให้แก่ท่าน