การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Facebook/ Line/ Gmail หรือด้วย Email ที่ท่านเลือกใช้

โดยเลมอนฟาร์ม ต้องการข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการท่านได้อย่างดีที่สุด โดยท่านจะต้องป้อนข้อมูลดังนี้

  • อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านกำหนด (กรณีลงทะเบียนด้วยอีเมลที่ท่านเลือกใช้)
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่จัดส่งสินค้า
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • หมายเลขสมาชิก Lemon Farm Member และรายละเอียดข้อมูลสมาชิก (สามารถเลือกเชื่อมต่อข้อมูลสมาชิกหรือไม่ก็ได้ ท่านที่ต้องการรับส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกในการซื้อสินค้าออนไลน์ จำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูลสมาชิกกับบัญชีผู้ใช้)

เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราด้วยความไว้วางใจ เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ รักษา และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด ตามนโยบายการรักษาข้อมูล