ตัวกรอง
ตัวกรอง
อาหารฟังก์ชัน
 1. No Calorie 55 ชิ้น
ราคา

ผัก, ผลไม้

ปลูกกินตามฤดูกาล ฤดูไหนก็ไกลโรค
ผักผลไม้อินทรีย์ Lemon Farm เติบโตตามธรรมชาติ อิงอาศัยฤดูกาล จึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละฤดู “Eat Seasonal กินตามฤดูกาล” คุณจะได้กินผักผลไม้ที่สด กรอบ มีคุณภาพ และรสชาติดีที่สุด ลดความเสี่ยงการได้รับสารเคมีจากการกินผักซ้ำๆ ตลอดปี ร่วมดูแลสุขภาพเรา และโลกไปพร้อมกัน

 1. ชะอมอินทรีย์ 150 g
  ชะอมอินทรีย์ 150 g
  ฿38.00
 2. มะนาวอินทรีย์ 200 g
  มะนาวอินทรีย์ 200 g
  ฿40.00
 3. ใบชะมวง Organic 200 g
  ใบชะมวง Organic 200 g
  ฿30.00
 4. ตำลึงอินทรีย์ 200 g
  ตำลึงอินทรีย์ 200 g
  ฿38.00
 5. ดอกแคอินทรีย์ 150 g
  ดอกแคอินทรีย์ 150 g
  ฿35.00
 6. ผักปลัง Organic 200 g
  ผักปลัง Organic 200 g
  ฿30.00
 7. วอเตอร์เครส Organic 100 g
  วอเตอร์เครส Organic 100 g
  ฿25.00