ตัวกรอง
ตัวกรอง
อาหารฟังก์ชัน
 1. No Calorie 50 ชิ้น
ราคา

ผัก, ผลไม้

ปลูกกินตามฤดูกาล ฤดูไหนก็ไกลโรค
ผักผลไม้อินทรีย์ Lemon Farm เติบโตตามธรรมชาติ อิงอาศัยฤดูกาล จึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละฤดู “Eat Seasonal กินตามฤดูกาล” คุณจะได้กินผักผลไม้ที่สด กรอบ มีคุณภาพ และรสชาติดีที่สุด ลดความเสี่ยงการได้รับสารเคมีจากการกินผักซ้ำๆ ตลอดปี ร่วมดูแลสุขภาพเรา และโลกไปพร้อมกัน

 1. เห็ดเข็มทอง Organic 200 g
  เห็ดเข็มทอง Organic 200 g
  ฿32.00
 2. วอเตอร์เครส Organic 100 g
  วอเตอร์เครส Organic 100 g
  ฿25.00