ตัวกรอง
ตัวกรอง
มาตรฐานรับรองอื่น
  1. Non-GMO 1 ชิ้น
  2. ฮาลาล 2 ชิ้น
ราคา
ค้นหาโดย
  1. มาตรฐานรับรองอื่น ฮาลาล x

คีโต

การเน้นกินอาหารไขมันสูงเผื่อให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนการใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต เน้นกินอาหารไขมันสูง, โปรตีนปลางกลาง, คาร์โบไฮเดรตต่ำ, ไม่กินน้ำตาลและผลไม้ เหมาะกับผู้ที่ลดน้ำหนัก, ลดอาการจากโรคลมชัก, ลดการเกิดเบาหวาน, ลดการเกิดโรคทางสมอง