กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำชี จ. ชัยภูมิ (#3601)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำชี 

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : จ.ชัยภูมิ

ข้อมูลทั่วไป : เกิดจากแนวคิดของเกษตรกรอยากให้พื้นที่ในภูมิภาคนั้นกลายเป็น หุบเขาอินทรีย์ จึงรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนหันมาทำเกษตรอินทรีย์ให้เกิดหุบเขาอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลผลิตหลักคือ ข้าวและพืชผักสวนครัวต่างๆ ลักษณะเด่นของพื้นที่คือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง พื้นที่ส่วนมากมีน้ำเพียงพอสามารถปลูกพืชหลังนาได้ตลอดทั้งปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก และด้วยความรู้และเทคนิคการเพาะปลูกของสมาชิกที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้การทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเกษตรกรกลุ่ม เกษตรอินทรีย์ต้นน้ำชี

 

ผลผลิต :  ข้าว พืชผักสวนครัว แตงโมอินทรีย์

<<Back