ปฏิทินผัก-ผลไม้ Organic ประจำฤดูกาล

01/04/2023

การบริโภคผัก-ผลไม้ตามฤดูกาลเป็นการลดความเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีสังเคราะห์เพื่อเร่งการออกดอกออกผล หรือใส่สารกันเสียเพื่อการเก็บรักษา และทำให้ได้สัมผัสกับรสชาติที่แท้จริงของผลผลิตตามธรรมชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตเหล่านี้อย่างมั่นคง Lemon Farm จึงอยากชักชวนให้เลือกบริโภคผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล ตลอดทั้งปีกันค่ะ

80% ของผักผลไม้ Lemon Farm เป็น Organic

*เป็นเพียงผลผลิตส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีผักและผลไม้ที่หลากหลาย พร้อมให้บริการตลอดทั้งปี
*ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม อาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและปริมาณที่เข้าของแต่ละผลผลิตตามแต่สถานการณ์