สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Lemon Farm Member

***เมื่อซื้อสินค้าทางออนไลน์ จะได้สิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ไม่สามารถสะสมหรือแลกซื้อด้วยคะแนนสะสมได้***

สิทธิประโยชน์ที่ร้านสาขา

  • สินค้าราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก
  • สะสมคะแนนเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 25 บาทขึ้นไป
  • สะสมคะแนน ทุก 25 บาท = 1 คะแนน
  • ทุกๆ 200 คะแนน แลกซื้อสินค้าได้ 25 บาท
  • คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปีตามปีปฏิทิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน
  • แสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกคะแนน