ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวสมาชิกต้องทำอย่างไร

แจ้งเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวสมาชิกได้ที่ 02-575-3791 หรืออีเมล customer@lemonfarm.com