สมาชิกมีวันหมดอายุหรือไม่

สมาชิกไม่มีวันหมดอายุ สมัครแล้วสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง

คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปี