รู้จักเลมอนฟาร์ม

ร้านเลมอนฟาร์มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2540 ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภคในเมือง สนับสนุนผลิตผลของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต สร้างอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคนปลูกและคนกิน  ตลอดการเดินทางของเลมอนฟาร์ม เรามุ่งมั่นคัดสรรอาหารอินทรีย์ อาหารธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพดีสำหรับผู้บริโภค ภายในร้าน จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ คัดสรรสินค้าคุณภาพสูงภายใต้หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ส่งต่อแนวคิดการใช้ชีวิตเกื้อหนุนกับธรรมชาติ สนับสนุนสินค้าจากชุมชน ผลิตอาหารภายใต้แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างและส่งต่อวิถียั่งยืนให้สังคม