สินค้าเลมอนฟาร์มมีบริการขายส่งหรือไม่

บริการขายส่งสินค้าเลมอนฟาร์มแบรนด์* เฉพาะการสั่งสินค้าต่อเนื่องทุกเดือน ยอดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (หรือตามจำนวนขั้นต่ำของสินค้านั้นๆ)

*ยกเว้น อาหารสด ผักผลไม้ ยังไม่มีบริการขายส่ง