สินค้าเลมอนฟาร์มมีบริการขายส่งหรือไม่

บริการขายส่งสินค้าเลมอนฟาร์มแบรนด์* เฉพาะการสั่งสินค้าต่อเนื่องทุกเดือน ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด 

*ยกเว้น อาหารสด ผักผลไม้ ยังไม่มีบริการขายส่ง