ลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกครั้งแรก

  • เมื่อซื้อบัตรสมาชิกครั้งแรก ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับอีเมลยืนยันหมายเลขสมาชิก เพื่อใช้แจ้งสะสมแต้มที่สาขา
  • บัตรสมาชิกจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุในขั้นตอนการชำระเงิน