เลมอนฟาร์มมีเฟรนไชส์หรือไม่

เลมอนฟาร์มยังไม่มีบริการเฟรนไชส์