ตัวกรอง
ตัวกรอง
ค้นหาโดย
  1. มาตรฐานออร์แกนิค USDA Organic x
  2. มาตรฐานออร์แกนิค EU Organic x
  3. อาหารฟังก์ชัน ไม่เติมสารให้ความหวานสังเคราะห์ x

แม่และเด็ก

ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด คือช่วงเวลา 1,000 วันแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาพิเศษที่คุณได้ฟูมฟักลูกน้อยให้เติบโต แข็งแรง การสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โลกกว้าง สิ่งที่เลมอนฟาร์มตั้งใจคัดสรรมาเป็นทางเลือกของคุณแม่ที่ห่วงใยลูกน้อย จึงเป็นอาหารออแกนิคธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี ดีต่อสุขภาพของลูกน้อย