นโยบายการคืนสินค้า เลมอนฟาร์ม ออนไลน์

 1. เลมอนฟาร์ม ออนไลน์ (“บริษัท”) ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยนับตั้งแต่วันรับสินค้า เฉพาะกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น
  • ผักผลไม้/ของสด/ สินค้าแช่เย็น ภายใน 3 วัน
  • สินค้าอุปโภคบริโภค/ ของแห้งทุกชนิด ภายใน 7 วัน
 1. ในกรณีบริษัทจัดส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ หรือสินค้าแตกหัก สูญหายจากการขนส่ง บริษัทยินดีรับผิดชอบส่งสินค้าให้ใหม่ หรือคืนเงินให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการคืนเงิน
 2. ลูกค้าส่งสินค้าคืนบริษัท กรณีทางบริษัทต้องการตรวจสอบสินค้าเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าตามที่ลูกค้าได้แสดงใบเสร็จหลักฐานค่าขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น
 3. กรณีซื้อช่องทางออนไลน์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือรับคืนที่สาขา

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. คืนเงิน เฉพาะกรณีที่บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตามรายการที่เสียหายให้กับลูกค้าได้ 
 2. การคืนเงิน จะดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนจากลูกค้า โดยใช้เวลาดำเนินการ 7-14 วันทำการ

สาเหตุการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้

ต้องส่งคืนสินค้า

คืนเงิน

สินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิต

เฉพาะกรณีที่

ต้องการตรวจสอบ

กรณีไม่มีสินค้า

สำหรับเปลี่ยนให้

เท่านั้น

 

สินค้าใกล้หมดอายุ

บรรจุภัณฑ์สินค้าชำรุด

เฉพาะกรณีที่

ต้องการตรวจสอบ

สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

ได้รับสินค้าผิด

สูญหายจากการขนส่ง

-

เปลี่ยนใจ

ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

ขั้นตอนการเปลี่ยน/ คืนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาคำสั่งซื้อ
 2. ให้ข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่
 3. รอผลการยืนยันรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 4. ส่งคืนสินค้า(บางกรณี) และรอรับสินค้าใหม่ หรือได้รับการคืนเงินค่าสินค้า

สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ แจ้งคืน/เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลัง นับจากวันได้รับสินค้า ที่นี่

ขั้นตอนการคืนเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้

ชำระผ่านเคาเตอร์ หรือ ธนาคาร

1-2-3 service

โอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า

7-14 วัน

เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนจากลูกค้า

บัตรเครดิต

คืนเงินเข้าบัตรเครดิต

ดำเนินการโดยธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิต

30-45 วัน

บัตรเดบิต

คืนเงินเข้าบัตรเดบิต