ไขมันต่ำ

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• มีไขมันไม่เกิน 3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
• มีไขมันไม่เกิน 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 มล. (ของเหลว)

ปริมาณสารอาหารหลักของการกินอาหาร Low Fat Diet คือ 50% คาร์บ, 35% โปรตีน, 15% ไขมัน อย่างไรก็ตาม “ไขมัน” ก็ยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกาย ให้พลังงานเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ  ช่วยละลายวิตามินเอ ดี อี เค ช่วยในการสร้างฮอร์โมนบางชนิดให้ร่างกายดูดซึมได้ เซลล์ต่างๆในร่างกายเจริญเติบโตได้ดี แต่อย่างไรก็ตามควรกินอย่างพอดี เพราะหากกินมากเกินไปจะทำให้เกิดโรคอ้วนได้ จุดเริ่มต้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันสูง มะเร็ง ไขมันอุดตันที่นำไปสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด น้ำมัน 1 ช้อนชา ให้ไขมัน 5 กรัม พลังงาน 45 กิโลแคลอรี  จึงควรเน้นกินไขมันชนิดดี ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ