ตัวกรอง
ตัวกรอง
มาตรฐานออร์แกนิค
  1. USDA Organic 2 ชิ้น
  2. EU Organic 1 ชิ้น
ราคา

ดัชนีน้ำตาลต่ำ

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
อาหารที่มีดัชนีน้ำตาล(GI-Glycemic Index)ต่ำ มีค่า GI≤55
ผู้ป่วยเบาหวานควรบริโภคอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ
ค่า GI จัดเป็น 3 ระดับ
• ค่า GI ต่ำ ≤55
• ค่า GI ปานกลาง 56-69
• ค่า GI สูง ≥ 70

ค่าดัชนีน้ำตาล คือ ตัวเลขบ่งชี้ของอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตว่ามีค่าน้ำตาลเป็นอย่างไรเมื่อกินเข้าไป โดยตัวเลขยิ่งสูงร่างกายยิ่งดูดซึมเร็ว ระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันตรายกับผู้ป่วยเบาหวาน แต่ถ้าหากค่าดัชนีน้ำตาลยิ่งต่ำร่างกายจะดูดซึมอาหารอย่างช้าๆ ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้า ปลอดภัยกับผู้ป่วยเบาหวาน และยังอิ่มนานดีกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ค่าดัชนีน้ำตาลแบ่งได้ 3 ระดับ สูง กลาง ต่ำ