ตัวกรอง
ตัวกรอง
ราคา

ลดปริมาณน้ำตาลลง, น้ำตาลน้อยกว่า

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• ลดน้ำตาลลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นอาหารชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยลดลงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

น้ำตาล ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกาย และเป็นอาหารอันดับหนึ่งของสมอง ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกชนิดที่ร่างกายต้องการ น้ำตาลชนิดเดียวที่ร่างกายต้องการคือ “น้ำตาลกลูโคส” ซึ่งได้จากการทานอาหารธรรมชาติก็เพียงพอฏกับที่ร่างกายต้องการแล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลหรือความหวานอื่นเพิ่ม โดยกลูโคสได้ทั้งจากอาหารประเภทคาร์โบไฮดเรต โปรตีน และไขมัน ส่วนใหญ่พบมากในผลไม้ ผัก และนม