ตัวกรอง
ตัวกรอง
มาตรฐานออร์แกนิค
  1. EU Organic 1 ชิ้น
ไลฟ์สไตล์
  1. Ketogenic 3 ชิ้น
อาหารฟังก์ชัน
  1. No Calorie 1 ชิ้น
ราคา

ไม่เติม, ไม่ใส่น้ำตาล

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• ไม่มีการเติมน้ำตาลหรือส่วนผสมที่มีน้ำตาลในระหว่างการผลิตหรือการบรรจุ และ
• ไม่มีส่วนผสมที่มีการเติมหรือเพิ่มปริมาณน้ำตาล เช่น แยม, เยลลี่, น้ำผลไม้เข้มข้น, น้ำผึ้ง และ
• ไม่ได้หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากหรือไม่มีน้ำตาล ความหวานในผลิตภัณฑ์อาจเป็นความหวานจากธรรมชาติของอาหารชนิดนั้น

น้ำตาล ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกาย และเป็นอาหารอันดับหนึ่งของสมอง ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกชนิดที่ร่างกายต้องการ น้ำตาลชนิดเดียวที่ร่างกายต้องการคือ “น้ำตาลกลูโคส” ซึ่งได้จากการทานอาหารธรรมชาติก็เพียงพอฏกับที่ร่างกายต้องการแล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลหรือความหวานอื่นเพิ่ม โดยกลูโคสได้ทั้งจากอาหารประเภทคาร์โบไฮดเรต โปรตีน และไขมัน ส่วนใหญ่พบมากในผลไม้ ผัก และนม