ตัวกรอง
ตัวกรอง
มาตรฐานออร์แกนิค
  1. USDA Organic 5 ชิ้น
  2. EU Organic 5 ชิ้น
มาตรฐานรับรองอื่น
  1. ฮาลาล 3 ชิ้น
ราคา

โปรตีนสูง

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า 
• มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 10 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม (ของแข็ง)
• มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 5 กรัม ต่ออาหาร 100 มล. (ของเหลว)

โปรตีน คือหนึ่งในสารอาหารหลักที่ร่างกายขาดไม่ได้ เนื่องจากจำเป็นต่อการทำงานของทุกเซลล์ ทุกระบบในร่างกาย แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ และไม่สามารถเก็บสะสมในร่างกายได้ ต้องได้รับอย่างเพียงพอในทุกๆวัน