ตัวกรอง
ตัวกรอง
มาตรฐานออร์แกนิค
  1. Lemon Farm Organic 1 ชิ้น
ไลฟ์สไตล์
  1. Ketogenic 35 ชิ้น
ราคา

คีโตเจนิค

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล หรือใช้สารให้ความหวานที่ชาวคีโตยอมรับ เช่น หญ้าหวาน, อิริทริทอล,
หล่อฮังก๊วย, อินูลิน
• ใช้น้ำมันมะกอก/น้ำมันมะพร้าว/นํ้ามันงา/MCT Oil/เนย, เนยใส (ghee)
• และมี Net Carb น้อยกว่า 10 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

  1. น้ำมันเอ็มซีทีจากมะพร้าว
    สินค้าหมด
    น้ำมันเอ็มซีทีจากมะพร้าว
    หยิบใส่ตะกร้า