ธัญพืช Organic & Natural Grains

ธัญพืช แหล่งพลังงานดี SUPERFOODS สุดยอดอาหารต้านโรค NCDs

ธัญพืชและถั่ว เป็นอาหารสุขภาพ อุดมด้วยเส้นใย Beta-glucan ช่วยลดคอเลสเตอรอลเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ ลดน้ำตาลในเลือด ช่วยเพิ่มปริมาณไขมันดี (HDL) ให้แก่ร่างกาย ลดอ้วน ลดพุงได้ จากการศึกษาคน 120,000 คน ทานเป็นประจำวันละ 3-4 ส่วน ช่วยลดความเสี่ยงของโรคได้*

โรคหัวใจ     25-36%
โรคหลอดเลือดสมอง     37%
โรคเบาหวาน     21-27%
โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร     21-43%
โรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน     10-40%
*ที่มา https://www.health.state.mn.us/divs/hpcd/chp/cdrr/nutrition/facts/wholegrains.html

 


แฟล็กซีด
Flax Seed

ราคา 150.- (400 g.)

แฟล็กซีด
Flax Seed

ราคา 100.- (250 g.)

รำข้าวสาลี (อบ)
Wheat Bran (Roasted)

ราคา 38.- (80 g.)

จมูกข้าวสาลีอบ
Wheat Germ (Roasted)

ราคา 38.- (100 g.)

 

เมล็ดทานตะวันดิบ
Sunflower Seeds

ราคา 35.- (100 g.)

เมล็ดฟักทอง (ดิบ)
Pumpkin Seeds

ราคา 65.- (100 g.) 

เม็ดแตงโมดิบ
Watermelon kernels

ราคา 58.- (100 g.)

ข้าวฟ่าง
Millet

ราคา 80.- (400 g.)

 

เมิสลี่
Muesli

ราคา 50.- (100 g.)

เม็ดแมงลัก
Hoary  Basil

ราคา 45.- (100 g.)

ลูกเดือยขาว
Jop’s Tears

ราคา 70.- (400 g.)

ลูกเดือยกล้อง
Whole Jop’s Tears

ราคา 70.- (400 g.)

 

ข้าวสาลี
Wheat

ราคา 40.- (400 g.)

ข้าวโอ๊ต
Oat

ราคา 45.- (300 g.)

ถั่วเหลืองดิบอินทรีย์
Organic Soya

ราคา 45.- (400 g.)

ถั่วดำ
Black Beans

ราคา  50.- (400 g.)

 

ถั่วแดงเล็ก
Adzuki Beans

ราคา 52.- (400 g.) 

ถั่วแดงหลวง
Red Kidney Beans

ราคา 45.- (400 g.)

ถั่วนางแดง
Organic Red Beans

ราคา 52.- (400 g.)

ถั่วเขียว
Mung Bean

ราคา 60.- (400 g.)

 

ถั่วตาดำ
Black-eyed Beans (cow Peas)

ราคา 95.- (400 g.)

ถั่วชิคพี
Chickpea

ราคา 98.- (300 g.) 

คีนัว
Quinoa

ราคา 115.-(180 g.)

คีนัว
Quinoa

ราคา 248.- (400 g.) 

 

งาขาวกล้อง(ดิบ)
Whole White Sesame

ราคา 35.- (150 g.)

งาขาวกล้องอบ (เต็มเมล็ด)
Whole White Sesame

ราคา 50.- (130 g.)

งาขาวกล้องอบ (บด)
Whole White Sesame

ราคา 50.- (130 g.)

งาดำอบ (ป่น)
Black Sesame

ราคา 50.- (130 g.)

 

งาดำอบ (เต็มเมล็ด)
Black Sesame

ราคา 50.- (130 g.)

งาม้อน (อบ)
Perilla Seed

ราคา 85.- (100 g.)

งาม้อน (ดิบ)
Perilla Seed

ราคา 65.- (100 g.) 

พุทราจีน
Dried Chinese Prune

ราคา 70.- (120 g.) 

 

มะตูมอบแห้งอินทรีย์
Organic Bael Fruit

ราคา 42.- (120 g.)

กระเจี๊ยบแดงอินทรีย์
Organic Roselle

ราคา 60.- (50 g.) 

เมล็ดเชีย
Chia Seed

ราคา 189.- (180 g.)

เมล็ดเชีย
Chia Seed

ราคา 280.- (400 g.)