ข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ Hommali Brown Rice 
บำรุงร่างกาย แก้อาการอ่อนเพลีย ข้าวกล้องมีคุณสมบัติเป็นกลาง ช่วยรักษาสมดุลน้ำตาลในเลือด ช่วยให้หลับสบายขึ้น
ข้าวกล้องหอมมะลิคุณภาพสูงจากผืนนาเกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์ ปลอดเคมีและยาฆ่าแมลง คัดคุณภาพพิเศษ รับรองมาตรฐานในระดับสากลทั้งกระบวนการผลิต

วิธีหุงล้างข้าว 1 ครั้งหุงข้าวในอัตราส่วน ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.5 ส่วน

 

โดยกลุ่มผู้ผลิต สกต. สุรินทร์ นำโดยคุณมะลิวัลย์ เย็นเสมอ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน จัดหาปัจจัยการผลิต มาจำหน่ายให้สมาชิก รวบรวมผลผลิตส่งร้าน

<<Back