ข้าวหอมนิลเกษตรอินทรีย์ Homnil Rice 
โปรตีนสูง ธาตุเหล็กสูง อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ลดเสี่ยงมะเร็ง

วิธีหุงล้างข้าว 1-2 ครั้งหุงข้าวในอัตราส่วน ข้าวหอมนิล 1 ส่วน : น้ำ 2 ส่วน(แช่ข้าวก่อนหุง 2 ชั่วโมงทำให้ข้าวนุ่มขึ้น)

โดยผู้ผลิต พ่อปิยะทัศน์ ทัศน์นิยม กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 14 ครอบครัว พ่อมุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าว ต่อยอดทำพืชหลังนา พลิกฟื้นผืนดินบ้านเกิดให้เป็นแผ่นดินทองที่ปลอดภัยในการผลิตพืชอาหาร และเก็บผืนดินไว้ให้ลูกหลานต่อไป

<<Back