ข้าว 5 สายพันธ์ุเกษตรอินทรีย์ Organic 5 Folk Rice
สำหรับผู้ป่วยที่ควบคุมเบาหวาน ช่วยฟื้นฟูร่างกาย ดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

วิธีหุง : ล้างข้าว 1 ครั้งหุงข้าวในอัตราส่วน ข้าว 5 สายพันธุ์ 1 ถ้วย : น้ำ 2 ถ้วย

    โดยกลุ่มผลิต พ่อบุญส่ง มาตขาว กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม จ.ยโสธร มุ่งมั่นผลิตข้าวเพื่อตอบโจทย์สุขภาพของผู้บริโภค
ข้าว 5 สายพันธุ์ใน 1 คำจะได้ประโยชน์จาก ข้าวเจ้าแดง : ช่วยฟื้นฟูร่างกาย / ข้าวเจ้าเหลือง : โฟเลตสูง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ / ข้าวหอมนิล : สารต้านนุมูลอิสระสูง
/ ข้าวหอมมะลิแดง : ดัชนีน้ำตาลต่ำ / ข้าวหอมมะลิขาว : เพิ่มความหอมนุ่ม อร่อยขึ้น

<<Back