Lemon Farm Brand > ข้าวเกษตรอินทรีย์ > ข้าวก่ำดอย

ข้าวก่ำดอยอินทรีย์ (ข้าวไร่) (1 กก.)

Organic KumDoi Rice (1 kg.)

ราคา 125 บาท

 

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
สีม่วงดำของข้าวก่ำ มีสาร Cyanidin 3-glucoside ข้าวก่ำจากดอยสูง เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นบ้านของพี่น้องชาวเขา ปลูกบนภูเขา ตามธรรมชาติดั้งเดิม เมล็ดอ้วน สั้น 

วิธีหุง : หุงผสมกับข้าวกล้องหรือข้าวหอมมะลิทั่วไป เป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มหรือแช่น้ำ 1 คืนนึ่งเป็นข้าวเหนียว
วิธีรับประทาน : หุงผสมกับข้าวกล้อง หรือข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวต้มหรือข้าวสวย หรือแช่น้ำ 1 คืนนึ่งเป็นข้าวเหนียว
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

โดยผู้ผลิต พี่แสนสะอาด สินสายไทย กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีสมาชิก 29 ครอบครัว ทั้งหมดเป็นเครือญติกัน ทั้งหมดเป็นชาวไทยเชื้อสายลาหู่ ในอดีตเคยบุกรุกพื้นที่ป่า จนเมื่อทางราชการออกมาตรการเลิกปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย จึงหันมาปลูกพืชเมืองหนาว ทำนา และปลูกพืชหลังนา ในรูปแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี เพื่อรักษาป่าต้นน้ำโดยรอบ

 

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง