ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ (ข้าวฮาง) GABA RiceRice 
ดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวปกติ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีสารกาบ้ามากกว่าข้าวกล้อง 15 เท่า ทำให้สมองผ่อนคลาย ย่อยง่าย ข้าวดั้งเดิมภูมิปัญญาชาวภูไท ผลิตจากข้าวหอมมะลิในระยะน้ำนม ผลิตตามกรรมวิธีดั้งเดิม ด้วยการแช่ข้าวเปลือกแล้วนึ่งในภาชนะไม้ไผ่ธรรมชาติเพื่อให้ธาตุอาหารและกรดอะมิโนในเปลือกข้าวถูกดูดซึมเข้าสู่เม็ดข้าว

วิธีหุง : ล้างข้าว 1-2 ครั้ง หุงข้าวกล้อง 1 ส่วน ต่อน้ำ 1.5 ส่วน (แช่ข้าวก่อนหุง 1-2 ชั่วโมง จะช่วยให้ข้าวนุ่มขึ้น)

  โดยกลุ่มผู้ผลิต พี่ภาวดี สุพรรณสาย กลุ่มผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 15 ครอบครัว พี่ภาหอบความรู้หลังจบปริญญากลับมาพัฒนาอาชีพการทำนาอินทรีย์ที่บ้านเกิด และแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าตามวิถีภูมิปัญญาโบราณ และร่วมกับกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

<<Back