น้ำหวานดอกมะพร้าว 100%
Coconut Flower Syrup  

หวาน หอมอย่างมีเอกลักษณ์ ผลิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสม น้ำหวานดอกมะพร้าว 100%(Coconut Flower Syrup) จากแหล่งธรรมชาติของสวนมะพร้าวอินทรีย์ จ.สมุทรสงครามไม่เติมน้ำตาลทราย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สี และแต่งกลิ่น

จากเกสรดอกมะพร้าวอินทรีย์ ผ่านการผลิตด้วยวิธีดั้งเดิม ตามภูมิปัญญาโบราณ พิถีพิถันในการเคี่ยวอย่างช้าๆ เพื่อให้ได้น้ำหวานดอกมะพร้าวที่มีคุณภาพ หอม หวาน อย่างมีเอกลักษณ์และคงคุณประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

วิธีรับประทาน : ใช้แทนน้ำตาลเพื่อผสมกาแฟและเครื่องดื่ม

อายุการเก็บ : 1 ปี เมื่อเปิดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น

ราคา 135.- / ขวด

<<Back