กล้วยหอมทองกวน
Chewy Banana Candy

 

กล้วยหอมทองมีแคลเซี่ยมและโปรตัสเซี่ยมสูงให้พลังงานกับร่างกายได้เร็ว แปรรูปด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม หวานจากกล้วยธรรมชาติ

140 g. ราคา 45.-

350 g. ราคา 110.-

 

 

 

 

<<Back