ลูกเดือยกล้อง  Whole Jop’s Tear 

• ธัญพืชไม่ขัดขาว มากด้วยไฟเบอร์ ดีต่อสุขภาพ ลูกเดือยกล้อง ไม่ขัดขาว มีไฟเบอร์สูง สามารถรักษาคุณค่าของลูกเดือยได้นาน  แต่มีโอกาสหืนได้เร็วกว่าลูกเดือยขัดขาว จึงควรรับประทานให้หมดอย่างรวดเร็ว (15 วัน) หรือเก็บไว้ในตู้เย็น

วิธีรับประทาน : แช่น้ำ 1 คืน หุงผสมข้าว ทำข้าวต้ม หรือขนม

วิธีหุงตามหลักแมคโครไบโอติกส์
หุงด้วยหม้อธรรมดา : ลูกเดือย 1 ส่วน น้ำ 3-4 ส่วน หุง 1-2 ชั่วโมง

หุงด้วยหม้ออัดความดัน : ลูกเดือย 1 ส่วน น้ำ 7 ส่วน หุง 40 นาที

<<Back