ถั่วเขียว Mung Bean

• ยาอายุวัฒะ ช่วยฟื้นฟู ลดพิษในร่างกาย ถั่วเขียว เชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะ โดยเฉพาะการช่วยทำความสะอาด (Detoxifies) ชำระล้างระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดพิษ (Toxin) ในร่างกาย เหมาะกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ในศาสตร์อายุรเวทของอินเดีย เชื่อว่าถั่วเขียวเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับบำรุงกำลังผู้พักฟื้นไข้ ช่วยให้ร่างกายเย็นลงจากพิษไข้ ควรบริโภคถั่วเขียวหรือถั่วงอกมากในสภาวะร่างกายเย็น หรืออากาศเย็น สามารถลดความเย็นได้โดยเติมสมุนไพรร้อนในการปรุง เช่น การเติมขิงในถั่วเขียวต้มน้ำตาล

วิธีรับประทาน : ถั่วเขียวต้มน้ำตาล น้ำถั่วปั่น ฯลฯ

<<Back