กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน(#5801)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในหุบเขาบนดอยสูง ห่างจากตัวอำเภอ 30 กิโลเมตร จากหมู่บ้านไปอีก 17 กิโลเมตรก็จะถึงชายแดนพม่า

ข้อมูลทั่วไป : หมู่บ้านผาเจริญ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเชื้อสายลาหู่ พื้นที่เกือบทั้งหมดของหมู่บ้านเป็นไหล่เขาหรือหน้าผาอยู่ในเขตป่าต้นน้ำ เมื่อสามสิบปีก่อนพื้นที่นี้ชาวบ้านบุกรุกป่าทำไร่เลือนลอยและปลุกฝิ่น ทางราชการต้องการแก้ปัญหายาเสพติดจึงสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านผาเจริญ ปัจจุบันมีชาวบ้านประมาณ 29 ครัวเรือน ทั้งหมดเป็นเครือญาติกันประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืน ปลูกผลไม้เมืองหนาวและกาแฟ โดยไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ปลูกยาเสพติด และไม่มีสารเคมีทุกประเภท (ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า ฮอร์โมน ) เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง มีรายได้หลักจากการขายผลไม้เมืองหนาว

  

ผลผลิต :  ข้าวเหนียวดำ ลูกพลัมอินทรีย์ อะโวคาโด พลับ สาลี่ ฯลฯ

ข้าวปุกพื้นเมือง

<<Back