ข้าวกล้องทับทิมชุมแพเกษตรอินทรีย์ PGS  (Organic Tubtim Chumphae Rice)
ข้าวที่พัฒนาสายพันธ์ุมาจากข้าวสังข์หยด ผสมกับข้าวหอมมะลิ 105 มีสีแดงใสคล้ายทับทิม นุ่ม รสชาติดี มีความเหนียวมากกว่าข้าวขาวหอมมะลิ 105

วิธีหุง : ล้างข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 2 ส่วน

โดยกลุ่มผู้ผลิต พ่อปัญญา ใคร่ครวญ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 ครอบครัว ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นแปลงผัก ชวนชาวบ้านในพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์เพราะน้ำแล้ง ตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาผืนดินบ้านเกิดเพื่อการทำอาชีพที่ยั่งยืน

<<Back