อบรมเจริญสติ

tean_55

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

โดย พระอาจาร์ยจากวัดป่าสุคะโต

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-575-2222 ต่อ 213

 


 

>คลิกเพื่อฟังไฟล์เสียงธรรมเทศนาที่เลมอนฟาร์ม <<
โดย พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป (พระอาจารย์โน้ส)
และพระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)

 

 

 

 <<BACK