อบรมเจริญสติ

tean_55

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

โดย พระอาจาร์ยจากวัดป่าสุคะโต

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน* 

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-575-2222 ต่อ 213

 


 

>>คลิกเพื่อฟังไฟล์เสียงธรรมเทศนาที่เลมอนฟาร์ม <<
โดย พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป (พระอาจารย์โน้ส)
และพระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)