สิทธิประโยชน์สมาชิก goOrganic 

ข่าวสมาชิก

เรียน ท่านสมาชิก go Organic
เรื่อง แจ้งกำหนดคะแนนสะสมหมดอายุ

คะแนนสะสมในบัตรสมาชิก go Organic ปี 2562 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 63 นี้* 

ขั้นตอนการแลกคะแนนสะสม

แสดงบัตรสมาชิก go Organic หรือ บัตรประชาชน ขอใช้สิทธิ์เช็คคะแนนสะสมที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทุกสาขา

พนักงานจะแจ้งยอดคะแนนสะสม

คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่า = 25 บาท ใช้แลกเป็นส่วนลดที่ร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขา
(*หากคะแนนสะสมน้อยกว่า 100 คะแนน ระบบจะไม่สามารถคำนวณมูลค่าได้ ท่านสามารถสะสมคะแนนต่อจนครบ 100 คะแนนแล้วนำมาใช้)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสมาชิก และแก้ไขปัญหาการสูญหายจากการส่งทางไปรษณีย์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่งานสมาชิก go Organic โทร. 0 2575 2222 ต่อ 101 ในวันเวลาทำการ

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)

 ติดต่อสมาชิก goOrganic

โทร : 02-575-2222 ต่อ 101

E-mail : info.lemonfarm@gmail.com

<<Back