สิทธิประโยชน์สมาชิก goOrganic 

ข่าวสมาชิก

เรียน ท่านสมาชิก go Organic
เรื่อง การแลกคะแนนสะสมของสมาชิก go Organic

ในปี 2560 นี้ เลมอนฟาร์ม ได้ปรับปรุงระบบการแจ้งคะแนนสะสม และการแลกใช้คะแนนของสมาชิกบัตรgo Organic โดยจะยกเลิกการส่งคูปองบัตรกำนัลประจำปีให้ท่านสมาชิกทางไปรษณีย์ มาเป็นระบบการใช้บัตรสมาชิก go Organic หรือบัตรประชาชนที่จุดแคชเชียร์ สามารถเช็คคะแนนสะสมและใช้คะแนนเป็นส่วนลดชำระค่าสินค้าได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

ขั้นตอนการแลกคะแนนสะสม

แสดงบัตรสมาชิก go Organic หรือ บัตรประชาชน ขอใช้สิทธิ์เช็คคะแนนสะสมที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทุกสาขา

พนักงานจะแจ้งยอดคะแนนสะสม(รอบระยะเวลาสะสมระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 59 – ปัจจุบัน)

คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่า = 25 บาท ใช้แลกเป็นส่วนลดที่ร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขา
(*หากคะแนนสะสมน้อยกว่า 100 คะแนน ระบบจะไม่สามารถคำนวณมูลค่าได้ ท่านสามารถสะสมคะแนนต่อจนครบ 100 คะแนนแล้วนำมาใช้)

คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปี (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง คะแนนสะสมปี 2559 สามารถใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2561

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสมาชิก และแก้ไขปัญหาการสูญหายจากการส่งทางไปรษณีย์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่งานสมาชิก go Organic โทร. 0 2575 2222 ต่อ 101 ในวันเวลาทำการ

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)

 ติดต่อสมาชิก goOrganic

โทร : 02-575-2222 ต่อ 101

E-mail : info.lemonfarm@gmail.com

<<Back