ORGANIC & FAMILY FOOD

ความพิถีพิถันที่ใช้หัวใจในการพัฒนา เพื่อปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีในทุกๆ วัน

เราเชื่อเสมอว่า อาหารที่ดี คือจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ในทุกๆ วันตลอด 365 วัน เราจึงตั้งโจทย์การทำงานของเราเสมอว่าเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคทุกท่านมีสุขภาพที่ดีได้

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21…เรายังคงมุ่งมั่น ค้นหา คัดสรร อาหารที่ดีที่สุด เพื่อนำมาส่งมอบให้ผู้บริโภค พร้อมๆ กับการพัฒนาพื้นที่บริสุทธิ์เพื่อสร้างอาหารสะอาด และสร้างความยั่งยืน

ผัก ผลไม้อินทรีย์ Organic Vegetable & Fruit

เราทำงานอย่างหนัก ทุ่มเท คัดสรรเพื่อให้ได้คุณภาพของผักผลไม้อินทรีย์ที่ดีที่สุด เพื่อนำมาส่งมอบให้ผู้บริโภคในทุกๆ เช้าของทุกวัน ทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง จึงเต็มไปด้วยความตั้งใจดีและความปรารถนาดีของเกษตรกรผู้ปลูก และของเลมอนฟาร์มที่อยากให้ผู้บริโภคมีความสุขในการได้ทาน มีสุขภาพที่ดี และมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

 

ข้าวอินทรีย์& ข้าวพื้นบ้าน Organic Rice

ภารกิจที่ทำกันทุกวัน…วางแผนการผลิตปีต่อปี เพื่อช่วยชาวนาไทยและรักษาภูมิปัญญาวิถีดั้งเดิมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เมล็ดข้าวทุกเมล็ดที่คุณได้ทานถูกถ่ายทอดมาจากหัวใจ และภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเป็นความปรารถนาดีที่เลมอนฟาร์มอยากส่งมอบให้ทุกคนได้ทานทุกมื้อ

โปรตีนจากเนื้อสัตว์ปลอดภัย Natural Meat protein

ทุกกระบวนการผลิต ต้องดีที่สุดเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยเพราะโปรตีน คือส่วนสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพร่างกายของทุกเพศทุกวัย เพื่อเติมเต็มมื้ออาหารประจำวันของทุกคนในครอบครัว เลมอนฟาร์มจึงต้องพิถีพิถันและใส่ใจการคัดสรรโปรตีนสุขภาพพรีเมียมจากเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุด

 

ไก่พื้นบ้านเลี้ยงธรรมชาติ Low Uric Free Range
การทานเนื้อไก่และปัญหาสุขภาพเป็นความกังวลที่ทำให้หลายคนไม่ทานเนื้อไก่ เราจึงพยายามหาเนื้อไก่ที่ดีต่อสุขภาพ จนได้้เนื้อไก่บ้านเลี้ยงธรรมชาติLow Uric หรือไก่ไร้เก๊าท์

หมูหลุมเลี้ยงธรรมชาติ Naturally Raised Pork
หมูที่เลี้ยงด้วยความใส่ใจ กินอาหารธรรมชาติ ทำให้เนื้อหมูสีชมพู นุ่ม มีไขมันพอเหมาะ ไร้กลิ่นคาว

ปลา & อาหารทะเลธรรมชาติปลอดฟอร์มาลีน
เราสนับสนุนการทำประมงที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างความยั่งยืนของท้องทะเลและวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้าน

• ประมงพื้นบ้าน Fisher folk Formalin Free
มาตรฐาน Blue Brand Standard รับรองคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
• ปลาแซลมอนธรรมชาติ
Wild Salmon  สายพันธุ์พิงค์ จากแถบมหาสมุทรอลาสก้า
• ปลาซาบะนอร์เวย์
Atlantic Mackerel จากแหล่งปลาที่ดีที่สุด


ไข่ไก่สบายอารมณ์ Organic & Natural Free Range Eggs

ไข่ไก่ ที่ส่งมอบความรักจากแม่ไก่ที่เลี้ยงปล่อยอิสระได้ทานอาหารที่ดี ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งไม่ใช้สารเร่งสีไข่แดง จนได้ไข่ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าสารอาหารที่ดี เพื่อให้ทุกคนได้ทานเมนูไข่ที่แสนอร่อยในทุกวัน

ไส้กรอกสุขภาพ Healthy Sausage


อาหารสุดโปรดของทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ถูกพัฒนาคิดค้นสูตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสุขภาพ พิถีพิถันทุกกระบวนการผลิต ใช้เนื้อหมู Hygienic Pork ไขมันน้อย

โปรตีนจากพืชถั่วชนิดต่างๆธัญพืชขัดสีน้อย

ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่จะได้รับโปรตีนในปริมาณที่เทียบเท่าเนื้อสัตว์ อุดมเส้นใยอาหารและเป็นแหล่งไขมันดีต่อสุขภาพ

Seed & Grain
• ข้าวกล้อง/ข้าวซ้อมมือ
• คีนัว (Quinoa)
• แฟล็กซีด (Flax Seeds)
• ชิคพี (Chick peas)
• เมล็ดเชีย (Chia Seed)
• งา (Sesame)

Beans
• ถั่วดำ (Black Beans)
• ถั่วแดง (Red Kidney Beans)
• ถั่วเหลือง (Soybeans)
• ถั่วเขียว (Mung Beans)
• ลูกเดือย (Job’sTears)

 

<< Back