Lemon Farm Brand > ข้าวเกษตรอินทรีย์ > ข้าวสังข์หยด


ข้าวสังข์หยดเกษตรอินทรีย์ (1 กก.)
Organic Sungyod Brown Rice (1 kg.)

ราคา 125 บาท

ของดีจากภาคใต้ สารต้านอนุมูลอิสระสูง ป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ มีใยอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ
มีโปรตีน ธาตุเหล็กสูง บำรุงเลือด ป้องกันโรคความจำเสื่อม ชาวพัทลุงเรียกว่า “ข้าวผู้ดี”  เนื่องจากเม็ดเล็ก เก็บยาก ใช้แรงงานคนมากกว่าการทำข้าวชนิดอื่น เป็นข้าวที่ใช้เวลาปลูกนานถึง 4 เดือน แต่ก็คุ้มค่า เพราะเมื่อหุงแล้วจะหอมนุ่มละมุนละไม

วิธีหุง : ล้างข้าวเร็วๆ 1 ครั้งหุงข้าวในอัตราส่วน ข้าวสังหยด 1 ส่วน : น้ำ 1.5 ส่วน

มาตรฐาน Organic Thailand

 

โดยกลุ่มผู้ผลิต พี่มาลี พันธ์วงศ์ กลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ จ.พัทลุง ที่รวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดทั้งการผลิตและจัดจำหน่าย และลดละเลิกการใช้สารเคมี เริ่มจากการทำนาข้าวสังหยดของตัวเองก่อนหันมาปลูกผักสวนครัว

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง