Lemon Farm Brand > ข้าวเกษตรอินทรีย์ > ข้าวดอย

ข้าวดอยอินทรีย์ (1 กก.)

Organic Wild Rice (1 kg.)

ราคา 115 บาท

ข้าวดอยมีคุณสมบัติเป็นหยาง (Yang) มากกว่าข้าวชนิดอื่นๆ
สามารถปรับร่างกายที่เป็นหยิน (Yin) ให้สมดุลขึ้น สำหรับผู้ป่วยและผู้ที่กำลังฟื้นฟูสุขภาพ ข้าวดอยเป็นข้าวไร่ที่ปลูกบนดอยสูงจาก อ.เชียงดาว อากาศสะอาด ปลอดสารพิษ เมล็ดอ้วนปุ้มคล้ายข้าวญี่ปุ่น เหนียวนุ่ม จะหุงด้วยหม้อความดัน หุงเป็นข้าวสวย ข้าวต้มก็ได้ รับประทานเป็นประจำ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง

วิธีหุง : หุงในอัตราส่วน ข้าวดอย 1 ส่วน : น้ำ 2 ส่วนหุงด้วยหม้อความดัน ลดน้ำลง เมื่อเดือดมีเสียงให้ระบายความดันออก ลดไฟอ่อน หุงต่ออีก 40 นาที (แช่ข้าวก่อนหุง 2 ชั่วโมงหรือค้างคืน ข้าวจะนุ่มละมุนขึ้น
วิธีรับประทาน : หุงผสมกับข้าวกล้อง หรือข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวต้มหรือข้าวสวย หรือแช่น้ำ 1 คืนนึ่งเป็นข้าวเหนียว
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

โดยกลุ่มผู้ผลิต พี่แสนสะอาด สินสายไทย กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีสมาชิก 29 ครอบครัว ทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน ทั้งหมดเป็นชาวไทยเชื้อสายลาหู่ ในอดีตเคยบุกรุกพื้นที่ป่า จนเมื่อทางราชการออกมาตรการเลิกปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย จึงหันมาปลูกพืชเมืองหนาว ทำนา และปลูกพืชหลังนา ในรูปแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี รักษาป่าต้นน้ำโดยรอบ

 

 

 

 

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง