Lemon Farm Brand > ข้าวเกษตรอินทรีย์ > ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ


ข้าวกล้องทับทิมชุมแพเกษตรอินทรีย์ PGS (1 กก.)
Organic Tubtim Chumphae Rice (1 kg.)

ราคา 125 บาท

มีสีแดงใสคล้ายทับทิม นุ่ม รสชาติดี
ข้าวที่พัฒนาสายพันธ์ุมาจากข้าวสังข์หยด ผสมกับข้าวหอมมะลิ 105 มีความเหนียวมากกว่าข้าวขาวหอมมะลิ 105

วิธีหุง : ล้างข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 2 ส่วน
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

 

 

โดยกลุ่มผู้ผลิต พ่อปัญญา ใคร่ครวญ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 ครอบครัว ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นแปลงผัก ชวนชาวบ้านในพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์เพราะน้ำแล้ง ตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาผืนดินบ้านเกิดเพื่อการทำอาชีพที่ยั่งยืน

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง