Lemon Farm Brand > ข้าวเกษตรอินทรีย์ > ข้าว กข43

ข้าวกล้อง กข43 เกษตรอินทรีย์ 1 กก.
ราคา 115 บาท

คัดเลือกจากการผสมพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (พันธ์ุแม่) กับพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 (พันธุ์พ่อ)
มีค่าแตกตัวน้ำตาลน้อย และค่าดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ คงความนุ่มหุงขึ้นหม้อ กลิ่นหอมคล้ายหอมมะลิ มีใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาล มีวิตามินเกลือแร่ โดยเฉพาะวิตามิน B1

วิธีหุง : ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.5 ส่วน
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง